ES parama

ES

UAB „Reklamos priedai“ gaminių dizaino sprendimų sukūrimas

UAB „Reklamos priedai“ įgyvendina projektą, kurio tikslas yra padidinti įmonės patrauklumą, paklausą bei produktyvumą, sukuriant naujus dizaino sprendimus 4 produktams - Lietuvos, Skandinavijos, Europos bei pasaulio žemėlapiams, atspausdintiems ant aukščiausios kokybės drobės. Planuojamas projekto rezultatas - sukurtas dizaino komplektas, kuris bus naudojamas masinei gamybai. Įgyvendinus projektą, bus užtikrinamas sukurtų visiškai naujų produktų dizaino diegimas gamybos procese.

Projektas finansuojamas UAB „Reklamos priedai“ nuosavomis lėšomis ir Europos regioninės plėtros fondo lėšomis pagal 2014 – 2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonę Nr. 03.3.1-LVPA-K-838 „DIZAINAS LT“

Projekto pavadinimas – UAB „Reklamos priedai“ gaminių dizaino sprendimų sukūrimas

Projekto vykdytojas – UAB „Reklamos priedai“

Projekto veiklų įgyvendinimo pradžia  - 2020-08-14
Projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga - 2022-02-14